Nom: Vilma

Origen i significat

El nom Vilma és una variant femenina de Wilhelm, que té orígens germànics. Wilhelm es deriva dels elements germànics "wil", que significa "voluntat" o "desig", i "helm", que significa "casc" o "protecció". Per tant, Vilma pot interpretar-se com aquella que té una voluntat forta o que és protectora.

Aquest nom va guanyar popularitat a principis del segle XX, i una de les seves associacions més reconegudes és amb el personatge de Vilma Picapedra (Wilma Flintstone en la versió original) de la sèrie d'animació "Els Picapedra". Malgrat això, el nom Vilma és utilitzat en diverses cultures i pot variar en la seva ortografia i pronunciació.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Vilma a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2238 de 59.142 noms
  • Freqüència: 201 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Wilma (f)Viola (f)Alma (f)Elma (f)Violant (f)Violeta (f)Aima (f)Imma (f)Inma (f)Irma (f)

Vilma apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena