Nom: Irma

Origen i significat

El nom Irma és un nom femení que podria tenir diverses etimologies. Una de les més acceptades és que prové del germànic, derivant de la paraula "irm" o "erm", que significa "fort" o "gran". Dins d'aquesta tradició lingüística, el nom podria estar relacionat amb la idea de fortalesa o grandesa d'esperit.

A més, Irma pot ser considerat una forma curta de noms més llargs com Irmgard o Irmintrud, que també tenen arrels germàniques. En alguns casos, el nom Irma s'ha popularitzat en diferents cultures, podent adquirir significats i connotacions lleugerament diferents, però mantenint sovint la seva connexió amb el concepte de força.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1098 de 59.142 noms
  • Freqüència: 545 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Irma a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Irma apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb INoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts

Altres noms similars

Rima (f)Aima (f)Imma (f)Inma (f)Irha (f)Iria / Iría (f)Roma (f)Xima (f)Aira (f)Eira (f)