Nom: Sarayma

Origen i significat

El nom Sarayma no té un origen clar ni està àmpliament reconegut en les bases de dades de noms tradicionals. Podria ser una variant de Sara, que té un origen hebreu i significa "princesa" o "dama", i és un nom molt present en les tradicions judeocristianes. La terminació "-ma" podria ser una afegitó decorativa o tenir un significat específic en una altra llengua o cultura.

A vegades, els noms com Sarayma poden ser creacions modernes o adaptacions de noms existents, combinant elements de diferents orígens per produir un so agradable o per aportar una identitat única. Aquestes innovacions en la nomenclatura poden ser influenciades per factors culturals, musicals o familiars, sense que necessàriament segueixin les convencions de denominació establertes.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sarayma a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4366 de 59.142 noms
  • Freqüència: 77 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 604 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,22 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Saray (f)Sara (f)Nayma (f)Sarah (f)Sarai (f)Saran (f)Soraya (f)Amaya (f)Samya (f)Mariama (f)

Sarayma apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs