Nom: Salvadora

Origen i significat

El nom Salvadora és la versió femenina de Salvador, que prové del llatí "salvator", que significa "salvador" o "alliberador". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que fa referència a la figura de Jesucrist com el salvador en la tradició cristiana. La forma femenina, encara que menys comuna, manté aquesta associació amb la idea de protecció i redempció.

Històricament, el nom Salvadora ha estat utilitzat en països de parla hispana i en contextos religiosos. La seva elecció com a nom pot ser vista com una expressió de fe o esperança en la capacitat de salvament i guia espiritual. Aquest nom també pot ser trobat en honor a santes i figures de veneració en la cultura catòlica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Salvadora a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 835 de 59.142 noms
  • Freqüència: 801 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amadora (f)Isadora (f)Dora (f)Auxiliadora (f)Salvador (m)Aldara (f)Isidora (f)Pandora (f)Lara (f)Samara (f)

Salvadora apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs