Nom: Aldara

Origen i significat

El nom Aldara és d'origen germànic i es compon de dos elements: "ald", que significa "antic", i "-ara", que podria estar relacionat amb "honor" o "noble". Així, la interpretació del nom podria ser "la que és noble i antiga", suggerint una persona de linatge venerable o de qualitats distingides.

Encara que no és un dels noms més comuns, Aldara té una sonoritat elegant i un aire de distinció. Sovint, els noms d'origen germànic porten aquesta càrrega de fortalesa i tradicionalisme, el que pot fer d'Aldara una elecció atractiva per a aquells que busquen un nom amb profundes arrels històriques i un cert pes cultural.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3310 de 59.142 noms
  • Freqüència: 112 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aldara a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Adara (f)Dara (f)Adhara (f)Lara (f)Alaa (f)Idara (f)