Nom: Isidora

Origen i significat

El nom Isidora és la versió femenina de Isidoro, que prové del grec antic i està format per les paraules "ἴσις" (isis), que significa "dona" o "trona", i "δῶρον" (doron), que significa "dona" o "regal". Així, Isidora es podria interpretar com "regal de Ísis", fent referència a la deessa egípcia Ísis, la qual era venerada com a deessa de la maternitat i la fertilitat.

Aquest nom va ser portat per diversos sants i erudits durant l'època bizantina, i ha mantingut una certa popularitat en cultures de parla grega i en àmbits ortodoxos. La seva sonoritat i el seu significat l'han convertit en un nom apreciat per la seva bellesa i la seva connexió amb la mitologia i la història antigues.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Isidora a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1092 de 59.142 noms
  • Freqüència: 547 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Isidra (f)Sidra (f)Isadora (f)Dora (f)Sora (f)Sira (f)Auxiliadora (f)Isidor (m)Idoia (f)Salvadora (f)

Isidora apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs