Nom: Ritaj

Origen i significat

El nom Ritaj (a vegades escrit com Ritaaj o Ritaaj) té les seves arrels en la cultura àrab. Significa "portal" o "porta d'entrada", i en un context espiritual o religiós, es pot referir a la porta del sagrat recinte de la Kaaba a la Meca, un lloc central en l'Islam. Així, el nom pot tenir connotacions de sacralitat i accés a l'espai sagrat.

És menys comú en cultures occidentals, i com a resultat, pot ser percebut com exòtic o únic en aquests contextos. La bellesa del so i la seva significació profunda poden fer que sigui una opció atractiva per als pares que busquen un nom amb ressonància cultural i espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ritaj a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1423 de 59.142 noms
  • Freqüència: 375 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 440 de 1.448 noms
  • Freqüència: 18 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,33 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Rita (f)Rital (f)Rosita (f)Rima (f)Gurtaj (m)Riad (m)Rida (m)

Ritaj apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena