Nom: Margarita

Origen i significat

El nom Margarita prové del llatí "margarita", que significa perla. Aquesta etimologia es remunta al grec antic "margarítēs", que també es refereix a aquesta preciosa gema del mar. El nom Margarita ha estat popular en moltes cultures i pot portar connotacions de puresa, bellesa i valor, qualitats tradicionalment associades amb les perles.

En el context religiós, Margarita és un nom amb fortes arrels cristianes, portat per diverses santes i figures històriques, com Santa Margarita d'Antioquia. Aquesta popularitat en la tradició cristiana pot haver influït en la seva escollida com a nom de baptisme i la seva persistència al llarg dels segles. A més, el nom pot presentar diverses variants ortogràfiques i formes diminutives com Rita o Marga.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Margarita a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 123 de 59.142 noms
  • Freqüència: 13.603 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,75 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Margarida (f)Margaret (f)Marga (f)Rita (f)Marioara (f)Àgata / Ágata (f)Margot (f)Marieta (f)Mara (f)Mari (f)

Margarita apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs