Nom: Ricarda

Origen i significat

Ricarda és la forma femenina del nom masculí Ricard, que té un origen germànic. Es compon de les parts "ric", que significa "poderós", i "hard", que significa "fort" o "valent". Per tant, el nom Ricarda podria interpretar-se com "la que és poderosa i forta" o "la que és valenta i poderosa". Aquest nom evoca una sensació de fortalesa i autoritat.

El nom Ricard ha estat portat per molts reis i nobles al llarg de la història, incloent Ricard Cor de Lleó, famós per les seves gestes durant les Cruzades. La versió femenina, Ricarda, tot i ser menys comuna, comparteix aquesta riquesa històrica i connotació de lideratge. És un nom que porta amb si un llegat de poder i resiliència.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ricarda a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3084 de 59.142 noms
  • Freqüència: 124 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ricard (m)Iara (f)Bernarda (f)Ciara (f)Idara (f)Ricardo (m)Ada (f)Ouarda (f)Hildegarda (f)Richard (m)

Ricarda apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs