Nom: Ada

Origen i significat

El nom Ada té un origen que es pot rastrejar fins a l'antiguitat, amb una presència notable en diverses cultures. En la seva forma més antiga, pot ser una variant del nom germànic Adalheidis, que es descompon en els elements "adal", que significa "noble", i "heid", que significa "tipus" o "aparença". Aquesta combinació suggereix un significat de noble estirp o noble aspecte.

A més, Ada també es pot considerar una forma curta de noms com Adaline o Adelaide. En la literatura i la història, Ada ha estat portat per figures remarcables, com Ada Lovelace, considerada una de les primeres programadores de la història, la qual cosa podria haver influït en la percepció moderna del nom com a sinònim d'intel·ligència i innovació.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ada a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 573 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.423 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,18 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 498 de 1.448 noms
  • Freqüència: 16 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,28 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Hada (f)Nada (f)Aida / Aïda / Aída (f)Adaia (f)Adama (f)Adara (f)Chada (f)Amada (f)Magda (f)Majda (f)

Ada apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenaNoms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts