Nom: Ricard

Origen i significat

El nom Ricard prové de l'origen germànic i està compost per les parts "ric", que significa "poderós", "rei" o "líder", i "hard", que es tradueix com a "fort" o "valent". Aquesta combinació dona lloc al significat de "líder valent" o "rei poderós", suggerint un caràcter fort i decidit. El nom va ser portat per molts nobles i membres de la reialesa a través de la història, incloent el famós Ricard Cor de Lleó, rei d'Anglaterra durant el segle XII.

A Catalunya, Ricard és la forma catalana del nom anglès Richard, i ha estat un nom bastant comú al llarg dels segles. La seva popularitat pot ser deguda, en part, a la presència de figures històriques rellevants amb aquest nom, la qual cosa ha perpetuat el seu ús en famílies que busquen un nom amb una connotació de lideratge i força.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ricard a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 237 de 59.142 noms
  • Freqüència: 5.944 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,76 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 674 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ricardo (m)Richard (m)Riccardo (m)Riad (m)Brocard (m)Ícar (m)Isard (m)Ricarda (f)Riyad (m)Gerard (m)

Ricard apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb RNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen