Nom: Raquel

Origen i significat

El nom Raquel prové de l'hebreu "רָחֵל" (Rachel), que significa "ovella" o "una que té paciència". Aquest nom té un fort component bíblic, ja que Raquel és una de les matriarques de l'Antic Testament, la preferida del patriarca Jacob i mare de Josep i Benjamí. La història de Raquel en les escriptures sagrades li atorga un caràcter de tendresa i devoció, essent una figura central en nombroses tradicions jueves i cristianes.

La popularitat del nom Raquel pot ser atribuïda en part a aquesta figura bíblica. En la tradició cristiana, el nom s'ha utilitzat des de l'Edat Mitjana i ha estat particularment popular en cultures de llengua espanyola i portuguesa, així com en comunitats jueves. El nom pot variar en ortografia en diferents idiomes, com per exemple Rachel en anglès o Raquel en espanyol i català.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Raquel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 75 de 59.142 noms
  • Freqüència: 19.796 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 2,54 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Quel (m)Rachel (f)Rahela (f)Raül / Raúl (m)Aurel (m)Miquel (m)Rafel (m)Manuel (m)Nahuel (m)Samuel (m)

Raquel apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans de nenaNoms catalansNoms de nena