Nom: Raül / Raúl

Origen i significat

El nom Raul és una forma espanyola i italiana del nom germànic Radulf, format per les parts "rad" que significa "consell" i "wulf" que significa "llop". Aquesta combinació pot interpretar-se com "guerrer conseller" o "llop conseller", suggerint astúcia i força com a trets característics.

El nom es va popularitzar a Europa gràcies a la noblesa i la cavalleria medieval, on era comú entre els normands i altres pobles germànics. També pot trobar-se la variant francesa Raoul, i altres formes com Ralph o Rudolf en anglès i alemany, respectivament, tots derivats del mateix origen germànic i compartint una semblança en el seu significat fonamental.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Raül / Raúl a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 76 de 59.142 noms
  • Freqüència: 19.684 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 2,53 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 306 de 1.448 noms
  • Freqüència: 29 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,51 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Brauli (m)Paül / Paúl (m)Saül / Saúl (m)Radu (m)Braulio (m)Arau (m)Grau (m)Aulí (m)Rafel (m)Càtul (m)

Raül / Raúl apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb RNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts