Nom: Noha

Origen i significat

El nom Noha és una variant de Noa i té un origen que pot ser atribuït a diverses cultures. En la tradició hebrea, Noa (נֹעָה) és un nom femení que apareix a la Bíblia i significa "moviment" o "oscil·lació". Es tracta d'una de les cinc filles de Zelofehad, que es destaquen per la seva petició a Moisès per poder heretar terres, en un context on només els homes tenien aquest dret.

En altres contextos, Noha pot ser vist com una forma alternativa d'escriure Noah, encara que aquest darrer és més comú com a nom masculí. Aquesta variació en l'escriptura pot ser resultat d'influències culturals o lingüístiques diverses. No obstant això, és important destacar que l'ús i la popularitat dels noms poden variar significativament en diferents regions i idiomes, i això pot afectar la percepció del seu origen i significat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Noha a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2019 de 59.142 noms
  • Freqüència: 232 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 675 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nouha (f)Ainoha (f)Noa (f)Noah (f)Nohaila (f)Nohayla (f)Norhan (f)Nourhan (f)Doha (f)Nona (f)

Noha apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb NNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts