Nom: Doha

Origen i significat

El nom Doha té un origen que pot ser associat amb el món àrab. En aquest context, Doha és el nom de la capital de Qatar, una ciutat moderna i en ràpid creixement, que ha adquirit notorietat internacional en les últimes dècades. El nom de la ciutat prové d'una paraula àrab que significa "l'arbre gran". Això pot donar al nom connotacions de creixement, força i protecció.

A part de la seva relació amb la ciutat, el nom Doha pot ser utilitzat com a nom propi femení en diferents cultures, especialment en aquelles de parla àrab. Aquest nom podria estar relacionat amb altres significats en idiomes locals o dialectes específics, però la seva popularitat com a nom personal podria estar influenciada pel reconeixement i l'estatus de la ciutat com a centre econòmic i cultural.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2037 de 59.142 noms
  • Freqüència: 228 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Doha a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Noha (f)Doaa (f)Doae (f)Dora (f)Doua (f)Olha (f)