Nom: Noah

Origen i significat

El nom Noah, quan es refereix a una dona, és una variant menys comuna del nom tradicionalment masculí. La forma femenina és més habitual en algunes cultures i idiomes, com l'hebreu, on el nom pot escriure's com Noa sense la 'h' final. El significat de Noa en hebreu està associat amb moviment o tremolor.

A nivell bíblic, Noah és conegut principalment com el nom del personatge masculí de l'Antic Testament, l'arquitecte de l'arca que va salvar la seva família i parelles d'animals del Diluvi Universal. Malgrat això, el nom en la seva versió femenina ha guanyat popularitat en diverses cultures, mantenint la ressonància del seu origen antic però amb una aplicació moderna i inclusiva.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Noah a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1858 de 59.142 noms
  • Freqüència: 261 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 675 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Noah (m)Norah (f)Noa (f)Noha (f)Nona (f)Nora (f)Nouha (f)Norhan (f)Noam (m)Nouh (m)

Noah apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb NNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts