Nom: Nora

Origen i significat

El nom Nora és una forma curta i independent de noms més llargs com Eleanor o Honora. En el cas d'Eleanor, el nom podria tenir un origen provinent del grec "eleos" que significa misericòrdia, o bé podria derivar de noms d'origen francès. Aquesta forma abreujada ha adquirit popularitat per si mateixa com a nom donat a nenes.

Per altra banda, Nora també es pot considerar un nom amb arrels en la mitologia irlandesa, on Honora significa honor o dignitat. És un nom que evoca respecte i estima, i que ha estat portat per diverses figures literàries i culturals, conferint-li una certa sofisticació i elegància. Així, Nora és un nom amb un ric tapís de significats i connotacions, depenent de la seva procedència.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Nora a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 264 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.925 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,63 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 58 de 1.448 noms
  • Freqüència: 152 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,7 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Norah (f)Norma (f)Noura (f)Nor (f)Noa (f)Norhan (f)Nouran (f)Eleonora (f)Elionora (f)Pandora (f)

Nora apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb NNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts