Nom: Mya

Origen i significat

El nom Mya és una variant de Mia i pot tenir diverses procedències. En alguns casos, es considera una forma curta del nom Maria, que té un origen hebreu i significa "estimada" o "la que és amada". Aquesta interpretació vincula el nom amb una llarga tradició judeocristiana i amb la veneració a la figura de la Mare de Déu.

En altres contextos, Mya podria ser vist com una adaptació moderna o una variant ortogràfica del nom Maya, que en sànscrit significa "il·lusió" i és un terme important dins de la filosofia hindú. A més, Maya era el nom de la mare de Buda en la tradició budista, la qual cosa li atorga una connotació espiritual. També pot estar relacionat amb la civilització maya, així com amb la paraula grega "maia", que significa "mare nodrissa" o "gran mare".

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mya a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 6483 de 59.142 noms
  • Freqüència: 45 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Maya (f)Miya (f)Samya (f)Amaya (f)Myriam (f)Somaya (f)Meryam (f)Miryam (f)Soumaya (f)Lamyae (f)

Mya apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de 2 o 3 lletres de nenaNoms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts