Nom: Soumaya

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Soumaya a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1600 de 59.142 noms
  • Freqüència: 314 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Somaya (f)Maya (f)Soumia (f)Soukayna (f)Oumayma (f)Soraya (f)Amaya (f)Samya (f)Aya (f)Olaya (f)

Soumaya apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs