Nom: Micaela

Origen i significat

Micaela és la versió femenina del nom masculí Miquel, que prové de l'hebreu Mikha'el, i significa "Qui és com Déu?". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que Miquel és un dels principals arcàngels en la tradició judeocristiana, reconegut per la seva força i protecció contra el mal.

A més, el nom Micaela ha estat utilitzat en diverses cultures i pot variar en la seva forma i pronunciació. Per exemple, en italià es pot trobar com Michela, mentre que en altres idiomes poden existir altres variants. És un nom que sovint es concedeix amb l'esperança que la persona que el porta reflecteixi qualitats de coratge i lideratge.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Micaela a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 769 de 59.142 noms
  • Freqüència: 888 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,11 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 604 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,22 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mikaela (f)Mihaela (f)Michela (f)Marcela (f)Mariela (f)Mirela (f)Manela (f)Marianela (f)Cala (f)Graciela (f)

Micaela apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs