Nom: Melània / Melania

Origen i significat

El nom Melania prové del grec Melaina, que significa "negra" o "fosca". Aquesta etimologia es relaciona sovint amb la bellesa i la ricor del color negre, com en el cabell o els ulls foscos. És un nom que ha estat present en la història antiga, portat per diverses santes i figures de la noblesa.

A més, el nom Melania pot estar vinculat a la naturalesa, en el sentit de la fertilitat i la profunditat de la terra negra. En la cultura occidental, és un nom que ha estat utilitzat des de l'època romana, mantenint la seva presència al llarg dels segles en diverses formes i variacions.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Melània / Melania a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 721 de 59.142 noms
  • Freqüència: 981 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Melani (f)Melanie (f)Melina (f)Elaia (f)Ania (f)Melany (f)Eliana (f)Malena (f)Ènia / Enia (f)Melinda (f)

Melània / Melania apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs