Nom: Malena

Origen i significat

Malena és una forma curta i afectuosa del nom Magdalena, que al seu torn prové del grec "Magdalēnē", referint-se a algú procedent de Magdala, un poble situat a la riba del Mar de Galilea. El nom Magdalena ha estat àmpliament reconegut en la tradició cristiana a través de Maria Magdalena, una figura bíblica de gran importància en els evangelis.

La popularitat del nom Magdalena i, per extensió, Malena, pot haver estat influenciada per la presència i veneració de Maria Magdalena en la religió cristiana. Malena és vist com un nom més modern i menys formal que la seva versió original, i encara que conserva l'essència del seu origen, és utilitzat de manera independent com a nom propi.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Malena a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1628 de 59.142 noms
  • Freqüència: 307 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Malen (f)Alena (f)Manela (f)Marilena (f)Lena (f)Magdalena (f)Milena (f)Talena (f)Mena (f)Melània / Melania (f)

Malena apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena