Nom: Maria Nieves / María Nieves

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria Nieves / María Nieves a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 338 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.510 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,45 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marian (f)Nieves (f)Marine (f)Marianne (f)Maria / María (f)Marie (f)Marianela (f)Mariami (f)Mariana (f)Marina (f)

Maria Nieves / María Nieves apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms llargs de nenaNoms de nenaNoms llargs