Nom: Maria Goretti / María Goretti

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria Goretti / María Goretti a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1772 de 59.142 noms
  • Freqüència: 276 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Goretti (f)Margaret (f)Marieta (f)Maria / María (f)Marie (f)Margot (f)Marimar (f)Mari (f)Margarita (f)Marioara (f)

Maria Goretti / María Goretti apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs