Nom: Maria Cristina / María Cristina

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria Cristina / María Cristina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 254 de 59.142 noms
  • Freqüència: 5.222 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,67 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cristina (f)Christina (f)Kristina (f)Marianna (f)Marioara (f)Maria / María (f)Marciana (f)Mari (f)Mariami (f)Martina (f)

Maria Cristina / María Cristina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs