Nom: Lujain

Origen i significat

El nom Lujain té les seves arrels en la llengua àrab i significa "plata", referint-se al metall preciós. Aquest nom femení pot ser escollit per la seva bellesa i la seva sonoritat agradable, així com pel significat que simbolitza la puresa, l'elegància i la valua.

És menys comú en països de parla no àrab, però en els països àrabs o en comunitats amb una forta influència de la cultura àrab, Lujain pot ser un nom relativament popular. El nom pot variar en la seva transliteració a l'alfabet llatí, donant lloc a diferents formes d'escriptura, però mantenint el seu significat distintiu.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lujain a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 8802 de 59.142 noms
  • Freqüència: 30 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 943 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Luján (f)Lojain (f)Lua (f)Larin (f)Luana (f)Juliana (f)Laian (f)Luciana (f)Jasmin (f)Jazmín (f)

Lujain apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb LNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena