Nom: Lluna

Origen i significat

El nom Lluna és d'origen català i fa referència al satèl·lit natural de la Terra, la lluna. Com a nom propi, és utilitzat principalment per a nenes i sovint està carregat de simbolisme, associat amb la bellesa, la misteri, i la feminitat. El cicle de la lluna i les seves fases també són sovint vinculats amb la transformació i el canvi.

A més, el nom pot tenir connotacions poètiques o artístiques, ja que la lluna ha estat un motiu recurrent en la literatura, la música i les arts, sovint com a font d'inspiració i admiració. El nom Lluna pot evocar la tranquil·litat i la serenor que molts associen amb la presència d'aquest cos celeste en el cel nocturn.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1009 de 59.142 noms
  • Freqüència: 604 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 348 de 1.448 noms
  • Freqüència: 24 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,43 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lluna a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Luna (f)Llura (f)Lluciana (f)Luana (f)Lubna (f)Lua (f)