Nom: Lindsay

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lindsay a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 13.349 de 59.142 noms
  • Freqüència: 18 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Linda (f)Lina (f)Lisa (f)Lida (f)Sinay (f)Lin (f)Lis (f)Liana (f)Lídia / Lidia (f)Lucinda (f)

Lindsay apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb LNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs