Nom: Leya

Origen i significat

El nom Leya pot ser una variant de Leia, que té orígens que poden rastrejar-se fins al hebreu, on significa "nena cansada" o "delicada". Aquest nom també pot ser una transliteració de l'hebreu Leah, que segons la Bíblia, va ser l'esposa de Jacob i la mare de set dels seus fills. En aquest context, Leah/Leya podria interpretar-se com "vaca salvatge", "fatigada" o "esposa".

D'altra banda, en algunes cultures, Leya pot ser una forma de noms femenins que s'associen amb la llei o la fidelitat, derivant de la paraula llatina "lex", que significa "llei". No obstant això, la connexió entre aquest significat i el nom Leya no és universalment acceptada i podria ser simplement una coincidència fonètica. El nom també pot tenir altres orígens i significats en diferents llengües i cultures.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Leya a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 16.428 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 943 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Leyla (f)Lea (f)Lya (f)Cataleya (f)Alya (f)Enya (f)Laya (f)Leah (f)Leia (f)Lena (f)

Leya apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb LNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts