Nom: Leocadia

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Leocadia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2339 de 59.142 noms
  • Freqüència: 187 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Elàdia / Eladia (f)Chadia (f)Leonarda (f)Leocadi (m)Càndia (f)Clàudia / Claudia (f)Arcàdia (f)Nàdia / Nadia (f)Radia (f)Badia (f)

Leocadia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb LNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs