Nom: Badia

Origen i significat

El nom Badia pot tenir diferents interpretacions i orígens segons el context cultural. En català, el terme "badia" fa referència a una entrada de mar en la costa, formant una cala o golf més o menys ampli, i és possible que com a nom femení, Badia pogués originar-se com a toponímic, derivat del nom d'alguna localitat costanera o lloc geogràfic relacionat amb una badia natural.

En altres contextos, Badia podria ser una forma femenina del nom àrab Badi, que significa "meravellós" o "singular". Aquest nom pot ser portat per dones en cultures de parla àrab o per aquelles famílies que busquen noms amb significats relacionats amb la bellesa o la unicitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Badia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2447 de 59.142 noms
  • Freqüència: 174 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nàdia / Nadia (f)Radia (f)Sadia (f)Dia (f)Chadia (f)Elàdia / Eladia (f)Saadia (f)Ada (f)Abida (f)Càndia (f)

Badia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena