Nom: Elàdia / Eladia

Origen i significat

El nom Eladia és una forma femenina de l'origen grec Eladios, que significa "de l'Elada" o "de Grècia". Aquest nom pot fer referència a una connexió cultural o geogràfica amb l'antiga Grècia, simbolitzant possiblement un lligam amb la seva rica herència històrica i cultural.

A més, és possible que Eladia sigui una variant d'Eladia, la qual podria haver derivat d'altres noms grecs que comencen amb l'element "ela-" relacionat amb l'olivera, un arbre de gran significat a Grècia per la seva associació amb la saviesa i la pau. No obstant això, la popularitat i l'ús d'Eladia com a nom propi són relativament limitats, i per això, la informació sobre el seu origen pot ser escassa o variar segons la font.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1909 de 59.142 noms
  • Freqüència: 249 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elàdia / Eladia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Elaia (f)Leocadia (f)Èlia / Elia (f)Laia (f)Dàlia / Dalia (f)Dèlia / Delia (f)