Nom: Kora

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Kora a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7493 de 59.142 noms
  • Freqüència: 37 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cora (f)Dora (f)Mora (f)Nora (f)Sora (f)Kara (f)Kira (f)Kyra (f)Odra (f)Òria / Oria (f)

Kora apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb KNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts