Nom: Kala

Origen i significat

El nom Kala pot tenir diverses procedències i significats segons la cultura de referència. En el context de la Índia, Kala en sànscrit significa "art" o "habilitat", i també pot estar relacionat amb el temps o la destinació, donat que "kala" en hindi pot significar "ahir" o "demà". Això li dona una connotació relacionada amb la creativitat i la temporalitat.

D'altra banda, Kala també pot ser vist com una variant de Kara o Carla, amb l'origen en la forma germànica de "Carl", que significa "home lliure". A més, en algunes llengües polinèsies, Kala podria ser interpretat com a "princesa", donant-li un aire de noblesa i elegància. Aquestes diverses capes de significat fan que Kala sigui un nom amb una rica varietat de connotacions culturals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Kala a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4647 de 59.142 noms
  • Freqüència: 71 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Karla (f)Kayla (f)Kamila (f)Kailani (f)Mikaela (f)Cala (f)Gala (f)Hala (f)Nala (f)Aila (f)

Kala apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb KNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts