Nom: Gala

Origen i significat

El nom Gala té diverses possibles etimologies i significats. En algunes interpretacions, pot ser una forma femenina del nom Galo, que significa "gall" o "celta" en llatí, referint-se als antics pobles que habitaven l'Europa occidental. Aquesta versió suggereix una connexió amb la herència celta o gala.

D'altra banda, Gala pot ser considerat també com un nom derivat de la paraula gala que en castellà i altres llengües significa festa o celebració. Aquesta connotació podria implicar un esperit festiu o alegre associat al nom. A més, Gala és famós per ser el nom de l'esposa i musa del pintor Salvador Dalí, cosa que pot haver influït en la seva popularitat en alguns cercles artístics i culturals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gala a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 421 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.398 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,31 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 24 de 1.448 noms
  • Freqüència: 288 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 5,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Galla (f)Gal·la (f)Galina (f)Galyna (f)Cala (f)Hala (f)Kala (f)Nala (f)Aila (f)Alla (f)

Gala apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb GNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts