Nom: Joaquina

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joaquina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 337 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.526 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,45 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Joaquima (f)Joana (f)Aina (f)Aquilina (f)Joaquín (m)Janina (f)Joanna (f)Aulina (f)Johana (f)Ina (f)

Joaquina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms llargs de nenaNoms de nenaNoms llargs