Nom: Jèssica / Jessica

Origen i significat

El nom Jessica va ser popularitzat per primera vegada per William Shakespeare en la seva obra "El mercader de Venècia", on una de les protagonistes porta aquest nom. Malgrat que el dramaturg anglès és conegut per la seva habilitat per inventar noms, és possible que es basés en un nom existent d'origen hebreu. La forma original podria ser Yiskah, que significa "a qui Déu mira" o "a qui es contempla".

En l'hebreu bíblic, Yiskah (Jesca en algunes traduccions) és un personatge mencionat en el llibre de Gènesi, concretament la neboda d'Abraham. Amb el pas del temps, Jessica s'ha convertit en un nom comú en moltes cultures de parla anglesa i també en altres idiomes, mantenint l'essència del seu significat relacionat amb la contemplació o la previsió divina.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 206 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.923 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,89 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 675 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jèssica / Jessica a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Jèsica / Jesica (f)Yèssica / Yéssica (f)Yesica (f)Jesusa (f)Erica (f)Cesca (f)