Nom: Gara

Origen i significat

El nom Gara podria tenir diverses fonts i significats segons el context cultural. En algunes llengües indígenes d'Amèrica, Gara pot significar "aquella que és serena" o "la pau", tot i que això dependria de la llengua i la regió específiques. També és possible que sigui una variant de noms més llargs o una creació moderna amb un so atractiu per als pares actuals.

A més, Gara és el nom d'una localitat a l'illa de Tenerife, a les Illes Canàries, que podria haver donat lloc al seu ús com a nom propi. Aquesta connexió geogràfica pot aportar una dimensió de singularitat i identitat vinculada a un lloc específic. Tanmateix, és important destacar que l'origen exacte i el significat del nom podrien variar, i la seva interpretació podria ser subjectiva.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gara a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3225 de 59.142 noms
  • Freqüència: 117 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Dara (f)Iara (f)Jara (f)Kara (f)Lara (f)Mara (f)Nara (f)Sara (f)Yara (f)Zara (f)

Gara apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts