Nom: Jacoba

Origen i significat

Jacoba és la forma femenina del nom Jacob, que té arrels en l'hebreu antic. El significat d'aquest nom pot interpretar-se com "el que segueix" o "el que agafa per el taló", fent referència a la història bíblica de Jacob, qui va néixer agafant el taló del seu germà bessó Esaú. Aquest nom ha estat present en diverses cultures amb variants com Jacobo, Jacques, James, entre altres.

La versió femenina Jacoba és menys comuna que la masculina, però comparteix el mateix origen i connotació històrica. En algunes cultures, noms derivats com Jacqueline han estat més populars per a dones. La seva sonoritat i estructura poden conferir al nom un aire de tradició i solidesa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jacoba a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3046 de 59.142 noms
  • Freqüència: 126 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Jacob (m)Jacobo (m)Coumba (f)Jacinta (f)Job (m)Jack (m)Jackson (m)Jaouad (m)

Jacoba apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena