Nom: Jack

Origen i significat

El nom Jack és d'origen anglès i tradicionalment ha estat utilitzat com a forma hipocorística de John, que deriva del nom hebreu Yohanan, significat "Déu és clement" o "Déu ha estat misericordiós". Amb el pas del temps, Jack ha esdevingut un nom propi independent amb una forta identitat pròpia. En la cultura popular anglosaxona, Jack és un nom extremadament comú i ha estat protagonista en nombroses històries i cançons tradicionals.

A més, el nom Jack també es pot associar amb l'expressió "jack of all trades", que fa referència a una persona que és capaç de realitzar diverses tasques o oficis. Aquesta expressió pot donar al nom una connotació de versatilitat i habilitat. És important destacar que, tot i que Jack és un nom predominantment masculí, també pot aparèixer com a sobrenom o part de noms compostos.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jack a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3033 de 59.142 noms
  • Freqüència: 127 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 636 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Jackson (m)Jake (m)Jacob (m)Jakub (m)Jacint (m)Jacobo (m)Jackeline (f)Jacoba (f)

Jack apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb JNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts