Nom: Sira

Origen i significat

El nom Sira podria ser una variant de Síria, referint-se a l'antiga civilització i l'actual país de l'Orient Mitjà, encara que no és l'ús més comú del nom. Una altra possibilitat és que sigui una forma escurçada del nom Siracusa, una ciutat de la Sicília amb una rica història antiga, però aquesta relació no és habitualment reconeguda en l'ús del nom.

En el context hebreu, Sira pot derivar de la paraula que significa cant o poema, suggerint un vincle amb la bellesa i l'art de la paraula escrita o cantada. No obstant això, cal destacar que el nom pot tenir altres orígens i significats en diferents cultures, i la seva interpretació pot variar depenent del context en el qual es trobi.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sira a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 625 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.211 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,16 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 180 de 1.448 noms
  • Freqüència: 49 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,9 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Saira (f)Siara (f)Sidra (f)Isra (f)Sia (f)Samira (f)Nassira (f)Isidra (f)Isidora (f)Aira (f)

Sira apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts