Nom: Inmaculada Concepció

Origen i significat

El nom Inmaculada Concepción fa referència a un dogma central de la fe catòlica que sosté que la Mare de Déu, la Verge Maria, va ser concebuda sense la taca original del pecat. Aquesta creença es va definir com a dogma de fe per l'Església Catòlica el 1854 per part del Papa Pius IX. El nom sol ser un homenatge a aquesta figura religiosa i al seu estatus d'excepcionalitat dins la doctrina catòlica.

El terme Inmaculada prové del llatí "immaculatus", que significa "sense màcula" o "pur", mentre que Concepción fa referència al moment de la concepció. A Espanya i en altres països de parla hispana, és comú que les nenes nascudes el 8 de desembre, dia en què se celebra la festivitat de la Inmaculada Concepción, rebin aquest nom. És un nom amb una profunda càrrega simbòlica i espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Inmaculada Concepció a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1417 de 59.142 noms
  • Freqüència: 376 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Inmaculada (f)Concepció (f)Inma (f)

Inmaculada Concepció apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs