Nom: Guillermina

Origen i significat

Guillermina és la forma femenina del nom masculí Guillem, el qual té origen germànic. El nom és compost per les parts "will", que significa voluntat o determinació, i "helm", que significa protecció o elmet. Per tant, Guillermina podria interpretar-se com "la que protegeix amb determinació" o "la que té una voluntat protectora".

Aquest nom va ser portat per diverses figures de la noblesa europea, incloent reines i princeses, fet que li pot conferir un aire de distinció i elegància. A més, la seva sonoritat i la seva longitud el fan un nom que pot ser percebut com majestuós i de gran presència.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 11

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1083 de 59.142 noms
  • Freqüència: 551 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Guillermina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Guillema (f)Guilleuma (f)Fermina (f)Irina (f)Mina (f)Romina (f)