Nom: Gisela

Origen i significat

Gisela és un nom femení d'origen germànic que es deriva de la paraula "gisil", que significa "fletxa" o "hoste". Aquest nom va ser popular entre la noblesa europea durant l'Edat Mitjana, suggerint connotacions de noblesa i força. La variant en altres llengües germàniques podria ser Giselle o Ghislaine, entre altres.

El significat del nom es pot associar amb qualitats com l'agilitat i la precisió, que són atributs típics d'una fletxa. També pot implicar una persona que és vista com a valenta i directa, possiblement reflectint la naturalesa penetrant i eficaç d'aquest projectil en la batalla. Gisela ha mantingut una presència constant en diverses cultures europees al llarg dels segles.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 292 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.291 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,55 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 348 de 1.448 noms
  • Freqüència: 24 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,43 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gisela a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Gisela apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb GNoms catalans de nenaNoms catalansNoms de nena

Altres noms similars

Gisella (f)Giselda (f)Gisel (f)Gisel·la (f)Gisele (f)Griselda (f)Guisla (f)Isla (f)Grisel·la (f)Giselle (f)