Nom: Ghizlan

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3346 de 59.142 noms
  • Freqüència: 110 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ghizlan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Ghizlan apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb GNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Ghizlane (f)Ghita (f)Ghazal (f)Ilan (m)Izan (m)Azlan (m)Dilan (m)Milan / Milán (m)Helan (m)Ian (m)