Nom: Gertrudis

Origen i significat

Gertrudis és un nom femení d'origen germànic format per dos elements: "ger" que significa "llança" i "trud" que es pot traduir com "força" o "estima". Per tant, el significat del nom pot interpretar-se com "la força de la llança" o "la que és estimada per la seva força", simbolitzant valentia i poder.

Aquest nom va ser portat per diverses figures històriques, com Santa Gertrudis, una monja benedictina del segle XIII venerada en el cristianisme. La seva popularitat en èpoques medievals pot haver estat influenciada per la devoció a aquesta santa i altres figures religioses que compartien el nom. La forma i l'ús de Gertrudis poden variar segons el país i la cultura, amb variants com Gertrude en anglès o Gertrud en alemany.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1057 de 59.142 noms
  • Freqüència: 566 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gertrudis a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Edeltrudis (f)Gerda (f)Gerard (m)Gerardo (m)Gerad (m)Gerai (m)