Nom: Felipa

Origen i significat

El nom Felipa és la forma femenina de Felipe, amb origen en el nom grec Philippos, que es compon de les parts "philos" (que significa "amic") i "hippos" (que significa "cavall"). Per tant, Felipa podria interpretar-se com "amiga dels cavalls" o "aquella que estima els cavalls". Aquest nom ha estat portat per reines i altres figures de la noblesa a través de la història, conferint-li un aire de dignitat i noblesa.

A més, el nom Felipa pot estar relacionat amb la idea d'afinitat i cuidat cap als animals, reflectint una personalitat que valora la natura i la companyia dels éssers vius. Encara que no és tan comú com la seva versió masculina, Felipa manté una certa elegància i caràcter distintiu.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1045 de 59.142 noms
  • Freqüència: 574 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Felipa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Felisa (f)Felícia (f)Ofèlia / Ofelia (f)Èlia / Elia (f)Feliciana (f)Felicidad (f)