Nom: Felipa

Origen i significat

El nom Felipa és la forma femenina de Felipe, amb origen en el nom grec Philippos, que es compon de les parts "philos" (que significa "amic") i "hippos" (que significa "cavall"). Per tant, Felipa podria interpretar-se com "amiga dels cavalls" o "aquella que estima els cavalls". Aquest nom ha estat portat per reines i altres figures de la noblesa a través de la història, conferint-li un aire de dignitat i noblesa.

A més, el nom Felipa pot estar relacionat amb la idea d'afinitat i cuidat cap als animals, reflectint una personalitat que valora la natura i la companyia dels éssers vius. Encara que no és tan comú com la seva versió masculina, Felipa manté una certa elegància i caràcter distintiu.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Felipa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1045 de 59.142 noms
  • Freqüència: 574 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Felisa (f)Felícia (f)Ofèlia / Ofelia (f)Èlia / Elia (f)Feliciana (f)Felicidad (f)Felicitas (f)Felicitat (f)Felip (m)Ela (f)

Felipa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena