Nom: Felícia

Origen i significat

El nom Felicia prové del llatí "felicitas", que significa felicitat o sort. És la forma femenina del nom masculí Felix, i comparteix amb aquest el suggeriment d'una persona afortunada o benaurada. Aquest nom porta una connotació positiva i ha estat utilitzat en diverses cultures al llarg del temps, amb variantes en diferents idiomes.

Històricament, Felicia ha estat també un nom adoptat per diverses santes i figures religioses, donant-li un to de virtut i dignitat. A la Roma antiga, "felicitas" era també una qualitat i una deïtat personificada, associada amb l'abundància i la prosperitat, elements que poden influir en la percepció del nom.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1628 de 59.142 noms
  • Freqüència: 307 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Felícia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Feliciana (f)Felicidad (f)Felicitas (f)Felicitat (f)Alícia / Alicia (f)Letícia / Leticia (f)