Nom: Eusebia

Origen i significat

Eusebia és un nom femení d'origen grec que prové de la paraula "eusebēs", que significa "pietós" o "devot". Aquest nom va ser bastant popular en l'època antiga, especialment entre els primers cristians que valoraven les qualitats de la pietat i la devoció religiosa. La forma masculina d'aquest nom seria Eusebi.

El nom Eusebia ha estat portat per diverses figures històriques, incloent santes i membres de la noblesa. Malgrat no ser un dels noms més comuns en l'actualitat, manté un cert aire de solidesa i tradició, i pot ser escollit per famílies que busquen un nom amb una forta connotació religiosa o espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eusebia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1435 de 59.142 noms
  • Freqüència: 371 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eusebi (m)Eusebio (m)Eugènia / Eugenia (f)Sia (f)Yesenia (f)Eufemia (f)Yessenia (f)Esteban (m)

Eusebia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs