Nom: Esperança

Origen i significat

El nom Esperança prové de la paraula llatina "spes", que significa "esperança". Aquest nom femení és bastant comú en el món de parla catalana i castellana, i sovint és escollit per les seves connotacions positives i el desig d'un futur millor o d'un sentiment d'optimisme. La virtut de l'esperança és una de les tres virtuts teologals en el cristianisme, juntament amb la fe i la caritat.

A més, el nom Esperança pot estar associat amb la Mare de Déu de l'Esperança, venerada en diferents llocs amb aquesta advocació. Aquesta connexió religiosa pot afegir una dimensió de devoció i fe al nom, fent-lo escollit per famílies amb arrels o creences cristianes.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Esperança a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1704 de 59.142 noms
  • Freqüència: 288 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Esperanza (f)Sança (f)Estèfana (f)Estera (f)Erna (f)Esrae (f)Serafina (f)Bianca (f)Blanca (f)Esmeralda (f)

Esperança apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs